Rapport fra trener-/laglederforum 17.12.

Postet av Jørun Svensli den 18. Des 2019

Vel 20 trenere og lagledere møtte til trener-/laglederforum i klubbhuset tirsdag denne uken. Tilnærmet alle treningsgruppene hadde representanter tilstede. Bra!

På agendaen denne gangen sto følgende hovedpunkter;

1. Generell informasjon fra klubben

Treningsavgifter holdes på 2019-nivå. Ingen endringer. Heller ingen ekstra kostnad med deltagelse i SIL Xtra. Draktavgiften opprettholdes på samme nivå som i 2019, og medlemskapet blir også det samme som inneværende år. Oversikt over avgiftene (beløp) finner dere på hjemmesiden under "medlemsinformasjon".

Det ble også orientert om utstyrspakkene til trenere og lagledere. Nytt i 2020 blir at vi tilgodeser assistenttrenere og -lagledere med ei utstyrspakke. Samtlige utstyrspakker settes sammen av klubben, og hentes ut hos Sport1 ut på nyåret.

Minner om at påmeldingen til fotballskolen med Tottenham Hotspur er åpen. Informasjon og påmelding via hjemmesiden; se under "Fotballskoler/utviklingsgrupper".

Vi jobber med å reetablere "Keeperskolen" i løpet av vinteren. Denne skal vi ha på plass for å kvalitetssikre rekruttering, utvikling og oppfølging av keepere i hele klubben. Mer informasjon kommer.

2. Status treningsgrupper

Hver treningsgruppe tok opp status pr i dag. spesielt mtp antall spillere, trener-/laglederteam og foreldreengasjement/-kontakter Det meste er tydeligvis på plass God jobb.

3. Kick-off barnefotball

Fredag 10. og lørdag 11. januar får vi besøk av Øyvind Larsen fra NFF. Han og Jarl Torske vil kjøre ei helg med fokus på barnefotball. Mer informasjon kommer, men hold av datoene.

4. SIL Xtra - evaluering/vegen videre

Jarl informerte om hvordan det har gått med SIL Xtra siden oppstarten. Engasjerte spillere, gode økter med jevnt bra oppmøte. Det blir ingen uttak nå. Alle som har vært med er med videre gjennom januar, og i samarbeid med hovedtrenerne vil det åpnes for at nye/andre spillere får prøve seg. Henvendelser angående dette rettes til Rune Volden, eller Jarl Torske. Første trening på nyåret blir tirsdag 7. januar. Tidspunktene blir som i høst, 15.30 (SIL Xtra Ung) og 16.30 (SIL Xtra Hospitant).

Takk for deltagelsen, god jul og lykke til med vintersesongen.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline