Alle treningsgruppene har en modell for ansvarsfordeling og kommunikasjon. Her er en beskrivelse av de forskjellige rollene.


Hovedtrener

* Øverste sportslig ansvarlige for hele treningsgruppa

* Ikke trener for kun ett lag/førstelaget, men for samtlige spillere og lag som tilhører gruppa

* Ansvarlig for det sportslige opplegget, og oppfølging av de øvrige trenerne/kamplederne i gruppa

* Rapporterer og evaluerer det sportslige til klubb/team Sport

* Kommuniserer godt med hovedtrenerne for tilstøtende treningsgrupper, spesielt mtp hospitering

* Samarbeider tett med gruppas hovedlagleder

* Holder kontakten med ansvarlige for øvrige tiltak i klubben, som f.eks. SIL Xtra

* Kontaktperson inn mot foreldre, men hovedlagleder er den som tar det største foreldreansvaret

* Hovedtrenere i ungdomsfotballen setter sammen sine egne team av assistenttrenere og lagledere, og rapporterer dette til klubben.


Trener

* En av flere assistenttrenere i gruppa

* Samarbeider tett med hovedtrener

* I tillegg til å være assistenttrener kan treneren være kampleder for noen av lagene i gruppa


Hovedlagleder

* Øverste organisatorisk ansvarlige for hele treningsgruppa

* Kommuniserer godt med hovedtrenere og øvrige lagledere - delegere

* Ansvarlig for oppfølging i Idretten Online og FIKS

* Sørger for laglister i forbindelse med bestilling av drakter

* Arrangerer foreldremøter, og sørge for at dugnader og øvrige inntektsbringende tiltak blir gjennomført

* Oppfølging av dugnader, registrering av antall timer på spillere (seniorlagene)

* Jobber tett og kommunisere godt med klubben, spesielt daglig leder og leder for team lagledere

* Kontakt med motstander i forbindelse med kamper/turneringer

* Kjørelister til bortekamper 

PS! I store treningsgrupper vil det være naturlig at flere av punktene ovenfor delegeres til lagledere, evt til etablerte foreldregrupper


Lagleder

* Underlagt hovedlagleder - tilsvarer den "gamle oppmann-rollen"

* Delaktig i forbindelse med kampavvikling

* Denne rollen kan også være oppfylt ved fordeling av ansvar inn mot grupper sammensatt av foreldre


* I barnefotballen kan det være gjort pragmatiske tilnærminger til måten å organisere de forskjellige gruppene på.