Treningsavgifter 2024

Alle spillere skal betale treningsavgift. Denne avgiften benyttes til drift av klubben - baneleie, halleie, utstyr, reiser, påmeldingsavgifter, dommerutgifter osv. Den dekker også lagsforsikringen som ble individuelt betalt tidligere. Treningsavgiftene er proporsjonal med alderen, og er på den måten differensiert der vi prøver å holde beløpene lavest mulig.

5 – 6 år: kr. 300
7 – 9 år: kr. 900
10 – 12 år: kr. 1.200
13 – 19 år: kr. 2.500
Senior: kr. 3.100


* Lavterskeltilbud til spillere som ikke har seniorkontrakt: kr. 1.550 

NB! Er en spiller flyttet fast til en eldre gruppe skal det betales treningsavgift tilsvarende alderen for den gruppen spilleren er flyttet til. F.eks. skal en spiller på 15 år som er fast uttatt til senior dame/herre betale senioravgift. 


Draktavgiften er på kr. 390 og dekker drakt og shorts, med mulighet for å få etternavnet sitt bak på ryggen. Drakten eies da av spilleren. Draktavgiften gjelder ikke førstelagene til dame og herre. Drakt blir ikke utlevert før draktavgiften er betalt.

Vi får mange spørsmål om hvorfor vi skifter drakt hvert år, selv om vi har de samme sponsorene som året før. 

- Styret har besluttet at vi skifter hvert år. Sponsorene er viktige bidragsytere for å holde treningsavgiften så lav som mulig, og de ønsker denne typen profilering.

- Vi ønsker at hele klubben, alle lag og spillere skal fremstå mest mulig helhetlig og ryddig - historisk har vi ikke vært der.

- Nummerproblematikk i forbindelse med påkrevd elektronisk registrering av spillere i ungdomsfotballen unngås.

- Enkelte spillere vokser ut av draktene sine over vinteren.

- På bakgrunn  av dette er treningsavgiften fortsatt ganske lav..


Medlemsavgiften er på kr. 100 for alle, barn, unge og voksne.

Alle medlemmer i Sunndal IL Fotball skal betale medlemskontingent, og ingen spillere har anledning til å trene/spille kamper uten at medlemskontingenten er betalt. Alle tillitsvalgte, også lagledere og trenere er forpliktet til å løse medlemsavgift.