Idrettsforsikringen:

Alle som deltar på klubbens lag opp t.o.m. 12 år er forsikret gjennom NFF`s barneforsikring - så sant spilleren er registrert i klubbens spillerregister (Klubbadmin). Denne registreringen er lagleders ansvar, men foresatte har krav på å følge opp at det faktisk er gjort. Det er ikke nødvendig med registrering utover medlemskap i klubben for disse spillerne. 

Fra det året spilleren fyller 13 år er spilleren forsikret gjennom NFF`s lagsforsikring. Det er et krav at spilleren er registrert i klubbens spillerregister (Klubbadmin) og fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem (FIKS). Denne registreringen er lagleders ansvar, men foresatte/spilleren selv har krav på å følge opp at det faktisk er gjort. 

NB! Forsikringen gjelder kun hvis medlemskontingenten er betalt, og skaden skjer i organisert trening eller konkurranse.

Vi anbefaler i tillegg at hver enkelt spiller tegner utvidet forsikring. Du finner mer informasjon om dette her:

https://www.fotball.no/kretser/nordmore-og-romsdal/aktivitet/abc-for-lagledere-og-trenere/skader-og-forsikring/#214007


Når skaden oppstår - hvordan melde fra?

Vi må hele tiden jobbe aktivt for å unngå skader. Derfor er skadeforebygging et viktig tema som du kan lese mer om her http://www.skadefri.no/

Hvis du skulle få en idrettsskade som er dekket av forsikringen skal foresatte fylle ut et eget skadeskjema elektronisk. Skadeskjemaet skal inneholde en bekreftelse fra foresatt, trener eller lagleder på at opplysningene på skjemaet er riktige. Det er et omfattende regelverk som det ikke er hensiktsmessig å gjengi her, men du finner all nødvendig informasjon på NFF`s egne sider https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Skulle det oppstå en skade er det aller viktigste å sørge for god førstehjelp og eventuell legebehandling. Dette kan være avgjørende for å begrense skadeomfanget.

Forsikringssak kan opprettes i etterkant, men du må huske dokumentasjon på utgifter. Det er den enkelte spiller/foresatt som må opprette skadesak.