Dette skjemaet bruker du som underlag for innsendelse av refusjonskrav til klubben. Vi presiserer at alle krav skal være forhåndsgodkjent av klubben, alternativt hovedlagleder/hovedtrener.

Foresatte som kjører til kamper; Klubben refunderer fergeutgifter og evt bompenger. Ordinær kjøring refunderes ikke. 

Utlegg mal SIL Fotball.xlsx

Skjemaet leveres til daglig leder på en av følgende måter:

1. Send på e-post post@sunndalfotball.no

2. Send som ordinært brev til Sunndal IL Fotball, postboks 176, 6600 Sunndalsøra.

3. Legg i postkassa inne i møterommet på klubbhuset - grønn kasse utenfor døren til daglig leder.