Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). 


For mer informasjon kan du lese her:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/


Styret i Sunndal Fotball har vedtatt at alle våre frivillige, kontraktfestede og ansatte trenere/lagledere i samtlige treningsgrupper skal levere politiattest.


Før du søker fyller du ut dette søknadsskjemaet:

skann0031.pdf


Her søker du:

  • Det er enkelt å søke politiattest på nett
  • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø


Hva gjør du når du har fått svar på søknaden?

Svaret på søknaden skal fremvises for klubbens politiattest-ansvarlige. Denne rollen innehas av daglig leder Jørund Svensli (906 506 02 / jsvensli@sunndalfotball.no)