Organisering av treningsgrupper

Utgangspunktet er at alle spillerne starter i treningsgruppa ut fra alder/kjønn

Fra lag til treningsgrupper

Treningsarena vs kamparena
                                                                         Eksempel på sammensetning av roller i ei stor treningsgruppe