Dugnadsinfo Hydro Cup


Alle foresatte må påregne å stille til dugnad. Til tider har det vært utfordrende å få nok folk med og det har blitt ekstraarbeid på de som har tatt på seg å være teamledere. Slik skal det ikke være!

Vi ønsker at alle skal føle de kan bidra med noe. Det er mange arbeidsoppgaver som skal gjøres, noen er praktisk anlagt andre er mer tekniske eller sosiale av seg. Si fra dersom du føler du kan hjelpe til med andre oppgaver enn de mest typiske som kiosk, overnatting, kampleder eller sekretariat.

Hva du som spiller/foresatt til spiller forplikter deg til

 • Hvert lag får tildelt et ansvarsområde med dugnadsjobb som de skal være ansvarlige for under cupen
 • Laget setter opp vaktliste som sendes til teamleder for ditt ansvarsområde

Hva får du tilbake fra klubben som spiller/foresatt til spiller for innsatsen du legger ned

 • Baner å spille på
 • Utstyr å spille med
 • Hall å spille i
 • Trenere og lagledere
 • Dommere til å dømme kampene

Hva regnes inn som timer ved dugnadsarbeid

 • Arbeid i forbindelse med arrangement av cup:
 • Kiosk
 • Overnatting
 • Bane
 • Sekretariat
 • Rigging før og etter cupen

Dugnader lag gjennom sesongen

* Lagenes oppgjør for dugnad gjøres opp i skjemaene under. Skriv ut og returner til klubben/daglig leder senest rett etter sesongslutt. Det samme gjør du ved salg foretatt av laget. Bruk skjemaene for Vipps, og evt. kontantoversikt.

* Klubben ved daglig leder varsles fortløpende om planlagte/gjennomførte dugnader.

* Klubben ønsker at pengene som kommer inn i forbindelse med dugnad i størst mulig utstrekning benyttes til avkortning i spillernes egenandeler til deltagelse i turneringer.

* Lagene vil kunne bli satt til diverse jobber for klubben. Dette godtgjøres etter avtale.

* Regnskapsskjema dugnad-salg.xlsx

* VIPPS Kasseskjema dugnad-salg.xlsx

Kontantoversikt lag.xlsx

Vipps - plakat.docx


Dugnader spillere - G19 / herrer / damer

* Deltagelse ifm kamparrangement.

* Deltagelse ved gjennomføring av scoringsklubb.

* Loddsalg Fotballotteriet.

* Salg av Sunndalskortet.

* Instruktører fotballskoler.

* Dømming i barnefotballen under Hydro Cup