Dugnader foresatte


* Dugnadskrav totalt gjennom sesongen: 3x4 timer - gjelder for foresatte til spillere opp til det året de fyller 18 år.

* Hydro Cup - 2 x 4 timer (av de totalt 3x4 timer) pr. foresatt ila turneringa.

* Foresatte til spillere til og med sesongen spilleren fyller 18 år skal fylle opp disse timene.

* Kun hovedtrener og hovedlagleder har fritak.
* Er du forhindret den helgen, behøver du ikke å være forhindret i å delta i prosessen frem til turneringa, eller ifm andre dugnadstiltak i klubben som f.eks.; Fotballotteriet, andre turneringer, fotballskoler, kamparrangement e.l.


Dugnader lag

* Lagenes oppgjør for dugnad gjøres opp i skjemaene under. Skriv ut og returner til klubben/daglig leder senest rett etter sesongslutt. Det samme gjør du ved salg foretatt av laget. Bruk skjemaene for Vipps, og evt. kontantoversikt.

* Klubben ved daglig leder varsles fortløpende om planlagte/gjennomførte dugnader.

* Klubben ønsker at pengene som kommer inn i forbindelse med dugnad i størst mulig utstrekning benyttes til avkortning i spillernes egenandeler til deltagelse i turneringer.

* Lagene vil kunne bli satt til diverse jobber for klubben. Dette godtgjøres etter avtale.

* Regnskapsskjema dugnad-salg.xlsx

* VIPPS Kasseskjema dugnad-salg.xlsx

Kontantoversikt lag.xlsx

Vipps - plakat.docx


Dugnader spillere - G19 / herrer / damer

* Inntil 10 timer pr. spiller pr. sesong.

* Deltagelse ifm kamparrangement.

* Deltagelse ved gjennomføring av scoringsklubb.

* Loddsalg Fotballotteriet.

* Salg av Sunndalskortet.

* Instruktører fotballskoler.

* Dømming under Hydro Cup kommer utenom de 10 timene.

* Hovedlagleder har oversikt over oppfylte timer.