Statkraft Sommerfotballskole 24. - 27. juni 2024

Denne fotballskolen arrangeres første uken etter skoleslutt i juni, hvert år.

Den er for spillere fra alle klubber. 

Lenke til påmelding legges ut i månedsskiftet mai/juni.