Statkraft Sommerfotballskole 26. - 29. juni 2023

Denne fotballskolen arrangeres første uken etter skoleslutt i juni, hvert år.

Den er for spillere fra alle klubber, og gjerne for spillere som ikke er aktive i dag.