Teambeskrivelser for team underlagt styret


Team økonomi

 • Være en ressurs for styret, og bidra til å skaffe tilstrekkelige inntekter til drift av klubben
 • Oppfølging av budsjett og regnskap mtp forsvarlig økonomisk drift
 • Utarbeide forslag til sponsorpakker
 • Bidra til å videreutvikle Hydro Cup og klubbens totale inntekstpotensiale
 • Retningslinjer for frikjøp, og andre godtgjørelser
 • Retningslinjer for håndtering av kontanter/salg herunder VIPPS


Team ungdomsfotball

 • Bindeledd mellom styret/ansatte og våre frivillige i ungdomsfotballen (13-19 år)
 • Ansvar for å implementere teamets ansvar til trenere, lagledere og foresatte – følge opp at foreldremøter blir gjennomført
 • Sammen med hovedtrener og hovedlagleder samarbeide om at teamene er komplette
 • Ansvar for å følge opp at all aktivitet er i tråd med klubbens retningslinjer og målsetninger
 • Støttefunksjon for våre lagledere og trenere i ungdomsfotballen
 • Koordinere turneringsdeltagelser i samarbeid med lagene - opp mot turneringsprofil


Team arrangement

 • Organisering og oppfølging av kamparrangement for seniorlagene i samarbeid med lagledelse på seniorlagene
 • Organisering og oppfølging av klubbens vedtatte turneringer – Hydro Cup er unntatt
 • Bidra ved øvrige arrangement vedtatt av klubbens styre/DL
 • Utarbeide og revidere planer for kampgjennomføringer


Team anlegg:

 • Løpende vurdere klubbens behov for anlegg, og ivareta behovene for drift og vedlikehold, jfr oppfølging av driftsavtale av klubbhus og anlegg
 • Planer for plassering av sponsorskilt
 • Montering og vedlikehold av sponsorskilt
 • Rutiner for søppelhåndtering
 • Overordnet ansvar for drift og best mulig utnyttelse av klubbhuset
 • Koordinering og samarbeid mot styret for Hydrohallen mtp å ha nødvendig kontroll av anlegget
 • Overordna oppsyn av egne mål rundt på anleggene


Team barnefotball:

 • Bindeledd mellom styret/ansatte og våre trenere og lagledere i barnefotballen (6-12 år)
 • Teamets leder er klubbens barnefotballansvarlig.
 • Ansvar for å implementere teamets ansvar til trenere, lagledere og foresatte – følge opp at foreldremøter blir gjennomført
 • Ansvar for å følge opp at all aktivitet er i tråd med klubbens retningslinjer og målsetninger
 • Organisere og gjennomføre rekrutteringsdager iht klubbens planverk.
 • Ansvar for organisering og gjennomføring av Byggservice Cup.
 • Koordinere turneringsdeltagelser i tråd med klubbens turneringsprofil.