Turneringsprofil Sunndal Fotball.docx

Vi anbefaler dere å benytte vedlagte turneringsprofil i arbeidet med å finne riktig turnering til laget. Her vil dere også finne svar på de fleste spørsmålene omkring en del vesentlige ting som må være på plass.

Spørsmål? Henvend deg til daglig leder.