Rekruttering i Sunndal Fotball

Klubben starter med rekruttering av nye spillere i august/september det året spillerne fyller seks år - altså like etter de starter på skolen. Varsel om rekrutteringskveld sendes ut til barna gjennom skolen, eller ved direkte kontakt. Hjemmesiden og klubbens facebookside vil også kunne benyttes. Det vil også kunne arrangeres rekrutteringskveld i mars/april, men dette er ikke definert som absolutt.

Både rekrutteringa og den videre oppfølginga er styrt av klubben, men all aktivitet i barnefotballen (6-12 år) er med hjelp av frivillige foresatte. Derfor forventes det at i forbindelse med rekrutteringskvelden, og videre ved oppstarten at foresatte melder seg som lagledere og trenere.

Rekrutteringen foregår gjerne der jenter og gutter møter samtidig, men klubben har en ambisjon om å starte egne jente-, og guttegrupper allerede fra starten. 

Rekrutteringskvelden arrangeres i samarbeid mellom barnefotballansvarlig, klubbens representanter i "Alle jenter med" (eget klubbprosjekt) og evt. spiller-/trenerutvikler.

Rekrutteringskvelden og all videre aktivitet skal være åpen for at alle, uavhengig av kjønn, etnisitet eller betalingsevne skal kunne delta på klubbens aktiviteter.. Nye spillere vil ikke bli krevd for trenings-, drakt- og medlemsavgift før det året de fyller sju.

Det er ønskelig at rekrutteringen av nye spillere fortsetter også etter rekrutteringskvelden. Enkelte år kan det være aktuelt å invitere flere årganger på rekrutteringskvelden.

Klubben har som mål å rekruttere 70-80% av jentene og guttene som er født det gitte året i områder som sogner til SIL Fotball. Jenter og gutter som naturlig tilhører områder til naboklubbene skal rekrutteres i egen klubb, og vil få beskjed om dette om de møter til SIL Fotball sin aktivitet. Har ikke naboklubbene tilbud på det aktuelle årskullet vil vi kunne åpne for at de deltar i SIL Fotball.

Har du som foresatt en unge som skal spille i SIL Fotball forventes det at du stiller opp som frivillig på den aktiviteten klubben har behov for. Spesielt Hydro Cup er aktuell her.

Etter at spilleren er rekruttert ber vi om at samtlige spillere, og gjerne foreldre melder seg inn i klubben via hjemmesiden. Vi ber om at alle felter med bl.a. kontaktinformasjon på foresatte fylles ut. Dette forenkler klubbens arbeid og muligheter til direkte kontakt med foresatte.

Link til hjemmesiden/innmelding:

https://sunndalfotball.no/

Velkommen som foresatt til et barn i Sunndal Fotball.docx

For mer informasjon kan du bruke hjemmesiden, eventuelt tar du direkte kontakt med klubben via post@sunndalfotball.no


Klubbens barnefotballansvarlige i 2023 er:

Lina Engelsrud, engel80@gmail.com, telefon 930 35 070