Klubbinfo 16.04.20

Postet av Jørun Svensli den 16. Apr 2020

De utfordrende tidene fortsetter, men det er bedring med at aktiviteten så smått kan komme i gang igjen. Pr i dag er det stopp i alle typer arrangement (som kamper f.eks.) frem til 15. juni. Denne uken har vi gjennomført trenerforum over Teams, og styret i klubben har hatt styremøte for å vurdere situasjonen og vedta hva som skjer den neste perioden. Her kommer mye informasjon, så dere får holde tunga beint i munnen og være konsentrerte.

Her er presentasjonen fra trenerforumet tirsdag 14.04.:

Trenerforum 140420.pptx

Nærmere presiseringer:

Klubbadmin: Det oppleves problemer med å betale faktura gjennom app-løsningen. For dere som ikke løser det kan dere betale direkte til klubbens kontonr. 4035.07.06447.

Daglig leder: Er i full jobb og kan kontaktes på vanlig måte. Responderer så fort det er mulig.

Organisert aktivitet: Vi har gjennomført fire prøveøkter i SIL Xtra for å se på hvordan vi kan organisere aktiviteten ute på lagene. Vi har funnet gode modeller, og er tidlig ute med dette i forhold til mange klubber. Vi presiserer at INGEN SPILLERE, TRENERE ELLER LAGLEDERE SOM HAR SYMPTOMER PÅ SYKDOM møter på trening. Da skal du holde deg hjemme. Når du kommer på trening skal vi i fellesskap sørge for at aktiviteten foregår i trygge rammer og innenfor fotballens koronavettregler, og myndighetenes bestemmelser.

Barnefotball: Oppstart fra 1. mai, men vi presiserer at hvis de yngste lagene (6, 7 og 8 år) ikke har kapasitet med nok trenere og stort nok foreldreengasjement kan velge å ikke kjøre organisert trening, evt finne andre løsninger for aktivitet etter nærmere godkjenning av team Sport i klubben.

Ungdoms- og seniorfotball: Oppstart så snart som mulig, og gjerne allerede inneværende uke.

SIL Xtra: Skulle i utgangspunktet stoppes etter påske, men vi velger å fortsette med økter tirsdag og torsdag så lenge den ordinære aktiviteten med kamper og turneringer ikke er startet. SIL Xtra Keeper starter med ungdomsfotballen fredag 17. april. For barnefotballen gjelder samme dato som for barnefotballen forøvrig (1. mai).

Hvor trener vi? Gjeldende treningstider for vinteren står ut måneden. Disse benyttes altså for ungdom og senior i ukene 16, 17 og 18 (t.o.m. 30.4.) Fra 1. mai vil det bli etablert nye treningstider som gjelder frem til ordinær aktivitet tas opp igjen (!) - se lenger ned.

Utstyr: Det er krav til renhold av utstyret, og ballene skal bl.a. vaskes før og etter bruk. I klubbhuset har vi stående større kvanta med antibac og en del små flasker som kan fylles. Disse leveres ut til lagledere/trenere etter avtale for henting på lik linje med øvrig utstyr. Send en e-post, eller melding til Jørund for å avtale tid for henting.

Trening: Dere bruker treningstiden deres, men følgende presiseres. for å unngå ansamlinger av folk ved start/slutt av trening. Alle øktene starter 10 min etter oppsatt tidspunkt, og avsluttes 10 min før oppsatt tidspunkt. Har ditt lag trening fra 18.00 - 19.30 starter treningen 18.10, og avsluttes 19.20. Eneste avviket er når du vet at det ikke er noen på anlegget før/etter dere. VIKTIG!!! Garderobefasiliteter skal IKKE benyttes!

Treningsinnhold: Bruk våre ressurser - oppsøk gjerne SIL Xtra-øktene og observer på avstand. Her vil du få rikelig med tips for godt gjennomførte økter innenfor kravene til organisert aktivitet, samtidig som det er utviklende, engasjerende og fysisk utfordrende økter. I tillegg kan du bruke treningsøkta.no. Her finner du mange gode tips til god aktivitet. Har du ikke tilgang sender du en e-post til Jørund som kan tildele en slik tilgang - https://no-fotball.s2s.net/home/ - Jarl Torske, Rune Volden og Tom Meek står gjerne til tjeneste og kan benyttes i utstrakt grad med tanke på hjelp til både planlegging og gjennomføring (så sant tiden strekker til).

Samarbeid: Som presisert i presentasjonen i linken ovenfor. For å få god aktivitet må samspillet trenere, lagledere og foresatte fungere godt. Vi ønsker spesielt at laglederne tar et stort ansvar ift utstyr og kommunikasjon.

Nye treningstider: Hovedtrener/-lagleder sender inn ønsker på e-post til Jørund innen 22. april. De nye tidene tar til å gjelde fra 1. mai. Kom med ønsker for tid/dag, og gjerne bane. Det er IKKE "først til mølla-prinsippet" som gjelder, men vi prøver å gjøre alle mest mulig fornøyd. De nye tidene skal som nevnt gjelde inntil ordinær aktivitet kan tas opp igjen.

Hydrohallen: Åpnes i dag, torsdag 16. april. Se egen sak: https://sunndalfotball.no/blog/post/158264/hydrohallen-apnes-for-organisert-trening?ispage=true 

Hydro Cup: Turneringa er som tidligere informert om flyttet til 11.-13. september. I starten av mai vil det komme signaler fra myndighetene om hvor sannsynlig det er at vi får gjennomført den som tenkt til høsten. Vi håper, og setter vår lit til at det løser seg. HC-teamet vil samle de frivillige i lederposisjoner innen et par uker for å starte planleggingen ut fra dette. Det positive er at veldig få lag av de som var påmeldt til juni har trukket seg.

 

Det var alt for denne gang, men vi ønsker å takke alle våre frivillige og kontraktfesta trenere/ledere for tålmodigheten og engasjementet i ei vanskelig tid. Vi takker også alle våre sponsorer som er med oss videre til tross for at mange har mer enn nok utfordringer i hverdagen i denne perioden. 

TAKK :-) 

Hilsen daglig leder Jørund Svensli0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline