Innkalling til årsmøte i Sunndal IL Fotball

Postet av Jørun Svensli den 19. Mai 2020


Styret innkaller herved til årsmøte i Sunndal IL Fotball.

Årsmøtet avholdes onsdag 10. juni 2020 kl. 18:00 i klubbhuset på Sande stadion.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret på post@sunndalfotball.no senest 27. mai 2020.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sunndalfotball.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.