Klubbinfo oktober 2020

Postet av Jørun Svensli den 23. Okt 2020

Sesongen nærmer seg ubønnhørlig slutten – en sesong utenom det vanlige. Klubben er godt i gang; nesten ferdig, med å planlegge aktiviteten for 2021, og da planlegger vi ut fra at det skal bli normale tider igjen – vi kan ikke annet. Her følger litt informasjon som kan være nyttig, spesielt for dere som er trenere, lagledere, eller tilsluttet klubben på en annen måte.

Rekruttering: Vi har i løpet av sesongen mistet mer spillere enn det som er vanlig. Da er det gledelig at vi har rekruttert mange nye, noe som rekrutteringstiltaket Byggservice Happening i Hydrohallen sist fredag viste. Vi regner med å ha minimum 60 nye spillere i klubben når sesongen 2021 tar til. Dette er meget bra, og vi har satt oss mål å fortsette et godt rekrutteringsarbeid de neste årene, noe som skal sørge for at vi slipper «hull» med veldig små årsklasser. Takk til dere nye frivillige som tar på dere oppgaven å få de nye treningsgruppene i gang. Uten dere stopper fotballen opp.

Trenerteam 2021: Vi kommer til å ha sju treningsgrupper for jenter/damer, og 10 for gutter/herrer.  Dette er 2-3 flere enn i år. Pr. i dag har vi det meste på plass, men vi mangler fortsatt noen få hovedtrenere. Det er betryggende og forutsigbart å ha dette tidlig på plass, så vil det være opp til hvert enkelt trener-/laglederteam å beramme når den organiserte aktiviteten fram mot ny sesong tar til.

Klubbhusets venner: Disse har gjort en flott dugnadsjobb i høst. De har bidratt på flere områder, og spesielt i utstyrsboden på trappa har de vært dyktige. Endelig har vi et skikkelig lager med god oversikt, og som gjør hverdagene enklere for alle. I denne boden har vi det aller mest nødvendige utstyret. Døren har fått ny kode som daglig leder administrerer. Tusen takk til eldrerådet (som de kaller seg selv); Magne Kvande, Gunnar Olav Furu, Jan Gjerde, Svein Tjugum, Tor Fossum og Ola Bakken. Dere er uvurderlige. Ikke bare er dere dyktige og ivrige, men dere er hyggelige å være sammen med for meg som holder til i klubbhuset.

SIL-festen: Styret har vedtatt at årets SIL-fest er avlyst pga koronasituasjonen. Lagene oppfordres til å arrangere egne tiltak i mindre regi.

Treningstider: Nye tider gjeldende fra 2. november er sendt ut, og lagt ut på hjemmesiden. Presiserer at alle lag nå har rykket opp med ett år, f.eks. G11 har blitt G12. Får dere problemer med tidene før nyttår anbefaler jeg dere å diskutere internt, og bruk gjerne facebook-gruppa. Dere har været særdeles flinke til dette i høst.

Årsmeldinger: Tiden er inne for at det skal lages årsmeldinger. Jeg sender ut en mal (på e-post) dere kan bruke til å lage deres årsmelding på vegne av laget. Disse skal fylle ut; Dame/J19, J15, J13, Herre, G19, G16, G14 og G13. Team barnefotball v/Elin og Lina lager en felles for barnefotballen. Årsmeldingene er det lurt å gjøre raskest mulig når hele sesongen er ferskt i minne. Ferdig årsmelding sendes til klubben på e-post jsvensli@sunndalfotball.no

Smittevern: Det er fortsatt strenge regler lagt til all vår aktivitet. I hovedsak må dere være flinke til å sette frem håndvask, og påse en-metersregelen. Vi ser at det spesielt i Hydrohallen har en tendens til å bli glemt, eller ikke prioritert høyt nok. Da er det viktig å huske at det er vårt ansvar å påse at all aktivitet er i tråd med gjeldende regler. På denne siden finner dere informasjon om temaet: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Teammodellen: Som dere er kjent med jobber klubben etter en teammodell. Det har tatt tid å sette en ny modell for måten det jobbes på, men nå begynner alle brikker å falle på plass. Her er en kjapp oversikt over ansvarsområder, spesielt knyttet til perioden vi går inn i nå.

Team anlegg v/ Magne Kvande: Baner og anlegg, tilsyn og reparasjoner bl.a. på mål og sponsorskilt.

Team lagledere v/ Marianne Romfo: Oppfølging av lagledere, og koordinering av dugnader. Samarbeid med Team arrangement omkring salg av Fotballotteriet og Sunndalskortet.

Team arrangement v/ Dagfinn Furu og Jan Smørholm (mangler på "lagbildet"): Ansvar for etablering og salg av Fotballotteriet som skal igangsettes medio november, etter samme mal som i 2019. Her vil enkelte lag bli tillagt større ansvar enn andre, bl.a. lag som ikke har fylt opp med dugnadsjobb ift kravene satt av klubben.

Team barnefotball v/ Elin Ranheim og Lina Engelsrud: Ansvar for at alle treningsgruppene i barnefotballen har nok trenere og ledere på plass i forhold til størrelsen på gruppa.

Daglig leder: Jeg blir borte igjen en periode fremover. Har min siste dag på jobb i dag, fredag 23.10. Nå blir det en større operasjon med nytt kne etter samme opplegg som i fjor. Jeg håper å være tilbake i løpet av januar, men dette er aldri råd å vite. Jeg skal forsøke å holde dere oppdatert. Dere skjønner da at jeg heller ikke vil være så tilgjengelig som til vanlig. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke dere for i år. Det er en sann glede å ha med dere å gjøre; stor arbeidskapasitet, positive, engasjerte og løsningsorienterte. Takk igjen, og god høst til alle sammen. Vær stolt av det dere gjør.

 

Mvh Jørund/daglig leder – Sunndalsøra 23.10.20Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.