Innkalling til årsmøte i Sunndal IL Fotball

Postet av Jørun Svensli den 25. Feb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Sunndal IL Fotball.

Årsmøtet avholdes tirsdag 23. mars 2021 kl. 18:00 i klubbhuset på Sande stadion.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret på post@sunndalfotball.no senest 09. mars 2021.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli  lagt frem i Idrettshuset på Sande innen en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.