SIL Xtra 2022-2023


SIL Xtra er et spillerutviklingstiltak etablert i 2019. Tiltaket er i tråd med klubbens sportsplan som sier at vi skal legge til rette for ekstra trening utenom lagstreningene for de aller mest ivrige spillerne.


* Det vil bli to økter pr uke i perioden 18. oktober - 30. mars (fem mndr.). Siste økt blir torsdag 30. mars. Oppstart blir tirsdag 18. oktober.

* Ingen seleksjon. Det viktigste er at du har lyst å trene mer.

* Prisen pr. måned er kr. 250 - betales forskuddsvis via Superinvite (et lite gebyr kommer i tillegg). For hele perioden i vinter vil prisen være 1250 kr for første barn. Delbetaling pr mnd er mulig gjennom samme systemet.

* Søskenmoderasjon ved mer enn ett barn - 50%.

* To grupper; 10-12 år (2011, 2012 og 2013)  og 13-16 år (2007, 2008, 2009 og 2010). Jenter og gutter i samme grupper, men får vi nok påmeldinger fra begge kjønn vil vi prøve å opprette egne grupper.

* Instruktører vil være fra klubbens egne rekker, med Ole Bjørn Sundgot og Jarl Torske i spissen.

* Keepere møter på begge øktene, men det blir tilrettelagte keeperøkter den ene dagen i uka.

* Det er et sterkt ønske at de mest motiverte spillerne melder seg på, og at man møter opp jevnt. Når man ikke kan møte opp på trening skal det meldes forfall.


PÅMELDING gjøres her:

https://www.superinvite.no/#/invitation/7c6c1a7bfde175bed616b39247ccace1

Spørsmål før oppstart rettes til:

post@sunndalfotball.no


SIL Xtra støttes av Sunndal Sparebank.


* Treningstider:


Tirsdag og torsdag15.30 - 16.30J/G 10 - 11 - 12 årOppstart tirsdag 18. okt.Siste før sommeren 30. mar
Tirsdag og torsdag16.30 - 17.30J/G 13 - 14 - 15 årOppstart tirsdag 18. okt.
Siste før sommeren 30. mar

Øktene går i Hydrohallen.

Kontaktinfo SIL Xtra:

Jørund Svensli, daglig leder/oppfølging påmeldinger og ekstern informasjon: 906 506 02 / post@sunndalfotball.no