KlubbAdmin er idrettens eget medlemssystem.

Alle klubber er pålagt å være tilknyttet et offisielt godkjent medlemssystem.

Vi har valgt KlubbAdmin som vårt system - https://ka.nif.no/

Ansvarlige for oppfølging av systemet:

* Barnefotball - Elin Ranheim, team barnefotball

* Ungdomsfotball - Marianne Romfo, team lagledere

* Seniorfotball - Laglederne

* Fakturering - Jørund Svensli, daglig leder

Spillere/foresatte melder seg inn via Min idrett - https://minidrett.nif.no/