SIL Xtra

SIL Xtra er et spillerutviklingstiltak (fotballskole) i tråd med klubbens sportsplan som sier at vi skal legge til rette for ekstra trening utenom lagstreningene for de aller ivrigste spillerne. Vi gjennomfører SIL Xtra halvårsvis med bindende påmelding for hele perioden. Hvordan vi deler inn grupper og gjennomfører tiltaket kan variere fra periode til periode. 

Det er intensjonen at dette tiltaket skal komme som et tillegg til treningene med egen treningsgruppe, og vi ønsker spesielt at flere alderstrinn blir blandet for på den måten å støtte oss på klubbens definerte plan for spillerutvikling på tvers av lag og treningsgrupper.

Stort sett vil alle øktene legges mest mulig rette etter skoleslutt for spillerne, men noen grupper vil måtte vente en liten stund. Øktene foregår for det meste i Hydrohallen med kyndige instruktører.

Inneværende periode går frem til slutten av mai, og vi har ei gutte-gruppe som kalles G9-10-11. Prisen pr. mnd. er kr. 400, og faktureres etterskuddsvis.

Vi har plass til flere :-)

Levert av IdrettenOnline