SIL Xtra 2021-2022

SIL Xtra er et spillerutviklingstiltak etablert i 2019. Tiltaket er i tråd med klubbens sportsplan som sier at vi skal legge til rette for ekstra trening utenom lagstreningene for de aller ivrigste spillerne. 


* Det vil bli to økter pr uke i perioden november - mars (fem mndr.). Det blir ingen organisert aktivitet i kampsesong. Siste økt i vinter/vår blir torsdag 31. mars. Oppstart blir tirsdag 2. november..

* Ingen seleksjon. Fri påmelding for de som har motivasjon til å trene mer.

* Prisen pr. måned er kr. 200 - betales forskuddsvis via Superinvite (et lite gebyr kommer i tillegg). For hele perioden i vinter vil prisen være 1000 kr for første barn. Delbetaling pr mnd er mulig gjennom samme systemet.

* Søskenmoderasjon ved mer enn ett barn - halv pris.

* To grupper; 10-12 år (2010, 2011 og 2012)  og 13-15 år (2007, 2008 og 2009). Jenter og gutter i samme grupper.

* Instruktører denne sesongen vil være Ole Bjørn Sundgot, Jarl Torske, Rune Volden, Ine Otnes, Ola Furu, Ståle Rønningen og flere av våre egne ressurser.

* Keepere som har deltatt på keepertrening med Ine Otnes i løpet av høsten melder seg på gjennom samme linken. Det vil variere fra uke til uke hvilken dag det blir keepertrening (mest på tirsdager). Dette vil kommuniseres via Spond-appen som alle legges til ved oppstart. Keepere deltar på vanlig måte den dagen det ikke er keepertrening.

* Det er et sterkt ønske at de mest motiverte spillerne melder seg på, og at man møter opp jevnt. Når man ikke kan møte opp på trening SKAL det meldes forfall.


Manager i SIL Xtra er Roger Røen. Hans ansvarsområder vil være;

- Kontaktperson mot spillere, foresatte og trenere.

- Informasjon internt, inkl organisering gjennom Spond.

- Ansvar for utstyr, baller osv.


PÅMELDING gjøres her:

https://www.superinvite.no/#/invitation/859bf1416b8b8761c5d588dee78dc65f


* Treningstider:


Tirsdag og torsdag15.30 - 16.30J/G 10 - 11 - 12 årOppstart tirsdag 02. nov.Siste før sommeren 31. mar
Tirsdag og torsdag16.30 - 17.30J/G 13 - 14 - 15 årOppstart tirsdag 02. nov.
Siste før sommeren 31. mar
Tirsdag og/eller torsdag - SIL Xtra Keeper *15.30 - 16.30J/G 10 - 11 - 12 år           "                 "              "                "
Tirsdag og/eller torsdag -- SIL Xtra Keeper *16.30 - 17.30J/G 13 - 14 - 15 år           "                 "              "                "Øktene går i Hydrohallen.

Kontaktinfo SIL Xtra:

Roger Røen, manager: 905 080 74

Rune Volden 466 539 90

Ine Otnes 454 328 95

Jørund Svensli, daglig leder/oppfølging påmeldinger og ekstern informasjon: 906 506 02