Treningsavgifter 2020

Alle spillere skal betale treningsavgift. Denne avgiften benyttes til drift av klubben - baneleie, halleie, utstyr, reiser, påmeldingsavgifter, dommerutgifter osv. Den dekker også den tidligere lagsforsikringen som ble individuelt betalt tidligere. Treningsavgiftene er proporsjonal med alderen, og er på den måten differensiert der vi prøver å holde beløpene lavest mulig.

5 – 6 år: kr. 300
7 – 8 år: kr. 800
9 – 10 år: kr. 1.000
11 – 12 år: kr. 1.200
13 – 16 år: kr. 2.300 *
17 – 19 år: kr. 2.700
Senior: kr. 3.100

* J17 betaler samme sum som for 13 – 16 år

* Dame 2 er et lavterskeltilbud hvor spillerne får en treningsavgift på 1.500 kr.

NB! Er en spiller flyttet fast til en eldre gruppe skal det betales treningsavgift tilsvarende alderen for den gruppen spilleren er flyttet til. F.eks. skal en spiller på 15 år som er fast uttatt til senior dame/herre betale senioravgift. 

Resterende treningsavgift for 2020 faktureres i juni etter følgende oppsett (to mndr fratrekk i barnefotballen, og en mnd i fratrekk for de øvrige):

7-8 år: 267 kr i rest (133 kr i fratrekk)

9-10 år: 333 kr i rest (167 kr i fratrekk)

11-12 år: 400 kr i rest (200 kr i fratrekk)

13-16 år: 958 kr i rest (192 kr i fratrekk)

17-19 år: 1.125 kr i rest (225 kr i fratrekk)

Senior: 1.292 kr i rest (258 kr i fratrekk)


Draktavgiften er på kr. 285 og dekker drakt og shorts, med mulighet for å få etternavnet sitt bak på ryggen. Drakten eies da av spilleren. Draktavgiften gjelder ikke førstelagene til dame og herre. Drakt blir ikke utlevert før draktavgiften er betalt.

Vi får mange spørsmål om hvorfor vi skifter drakt igjen i 2020, selv om vi har de samme sponsorene som i 2019. 

- Styret sammen med tilbakemeldinger fra sponsorene har besluttet at vi skifter hvert år.

- Vi ønsker at hele klubben, alle lag og spillere skal fremstå mest mulig helhetlig og ryddig - historisk har vi ikke vært der.

- Nummerproblematikk i forbindelse med påkrevd elektronisk registrering av spillere i ungdomsfotballen unngås.

- Enkelte spillere vokser ut av draktene sine over vinteren.

- På bakgrunn  av dette har treningsavgiften (som er lav) vært holdt på samme nivå i flere år.


Medlemsavgiften er på kr. 100 for alle, barn, unge og voksne.

Alle medlemmer i Sunndal IL Fotball skal betale medlemskontingent, og ingen spillere har anledning til å trene/spille kamper uten at medlemskontingenten er betalt. Alle tillitsvalgte, også lagledere og trenere er forpliktet til å løse medlemsavgift.

Ingen ekstra avgift for spillere som deltar i SIL Xtra.Levert av IdrettenOnline