Teambeskrivelser for team underlagt styret

Team økonomi

 • Være en ressurs for styret, og bidra til å skaffe tilstrekkelige inntekter til drift av klubben
 • Oppfølging av budsjett og regnskap mtp forsvarlig økonomisk drift
 • Utarbeide forslag til sponsorpakker
 • Bidra til å videreutvikle Hydro Cup og klubbens totale inntekstpotensiale
 • Retningslinjer for frikjøp, og andre godtgjørelser
 • Retningslinjer for håndtering av kontanter/salg herunder VIPPS

Team lagledere

 • Lagledernes talerør inn mot styre og ansatte
 • Støttefunksjon for våre lagledere
 • Jobbe opp mot definerte oppgaver i laglederrollen – rollebeskrivelse i klubbplan
 • Jobbe med generell oppgradering av laglederrollen i tråd med klubbens øvrige utvikling
 • Opplæring, koordinering og oppfølging av Klubbadmin – PS! Ansvar for fakturering/økonomi ifm Klubbadmin ligger hos daglig leder (DL)
 • Fordeling og oppfølging av dugnadsplikten hos lagene
 • Arrangere laglederforum
 • Planer og oppfølging av førstehjelpskurs

Team arrangement

 • Organisering og oppfølging av kamparrangement for seniorlagene
 • Organisering og oppfølging av klubbens vedtatte turneringer – Hydro Cup er unntatt
 • Bidra ved øvrige arrangement vedtatt av klubbens styre/DL
 • Utarbeide og revidere planer for kampgjennomføringer

Team kommunikasjon

 • Utarbeide og revidere planer for bruk/ansvar for klubbens plattformer på Facebook, Instagram, Twitter og hjemmeside
 • Fordele ansvar for administratorrettigheter på alle plattformer
 • Gjennomføre kurs for bevisstgjøring av bruk av sosiale medier
 • Planer for hvordan vi forholder oss til aviser og øvrige media – tydelighet på hvem som uttaler seg om hva
 • Utarbeide og følge opp planer for bildehåndtering
 • Formidle og forsterke viktigheten av å opprettholde et godt omdømme mtp hvordan vi omtaler andre, både skriftlig og muntlig
 • Utarbeide planer og følge opp hvordan kommunikasjonen gjøres med våre fremmedspråklige spillere/foresatte

Team anlegg:

 • Løpende vurdere klubbens behov for anlegg, og ivareta behovene for drift og vedlikehold, jfr oppfølging av driftsavtale med Sunndal kommune
 •  Planer for plassering av sponsorskilt
 • Montering og vedlikehold av sponsorskilt
 • Rutiner for søppelhåndtering
 • Overordnet ansvar for drift og best mulig utnyttelse av klubbhuset
 • Koordinering og samarbeid mot styret for Hydrohallen mtp å ha nødvendig kontroll av anlegget

Team barnefotball:

 • Bindeledd mellom styret/ansatte og våre frivillige i barnefotballen (6-12 år)
 • Ansvar for å implementere teamets ansvar til trenere, lagledere og foresatte – følge opp at foreldremøter blir gjennomført
 • Ansvar for å følge opp at all aktivitet er i tråd med klubbens retningslinjer og målsetninger
 • Organisere og gjennomføre rekrutteringsdager to ganger pr. år – mars/august
 • Ansvar for organisering og gjennomføring av Byggservice Happening
 • Leder av teamet er klubbens rekrutteringsansvarlige


Levert av IdrettenOnline