Dugnader foresatte


* Dugnadskrav totalt gjennom sesongen: 3x4 timer - gjelder for foresatte til spillere opp til det året de fyller 18 år.

* Hydro Cup - 2 x 4 timer (av de totalt 3x4 timer) pr. foresatt ila turneringa.

* Foresatte til spillere til og med sesongen spilleren fyller 18 år skal fylle opp disse timene.

* Kun hovedtrener og hovedlagleder har fritak.
* Er du forhindret den helgen, behøver du ikke å være forhindret i å delta i prosessen frem til turneringa, eller ifm andre dugnadstiltak i klubben som f.eks.; Fotballotteriet, andre turneringer, fotballskoler, kamparrangement e.l.


Dugnader treningsgrupper / lag

* Dugnadskrav til lag gjelder fra 13 år – 19 år.
* Ingen skal ende opp med at overskytende beløp utbetales til spillerne.
* Ingen lag/treningsgrupper kan disponere egne kontoer. Alt føres inn til klubben, og fordeles ut igjen.
* Dugnadskrav 11-erlag: 15.000 kr. / lag. 
*          «               9- / 7-erlag: 10.000 kr. / lag. 
* Betaling maksimalt for to lag .
* Ansvar – team lagledere v/teamleder.

* Gjelder følgende lag: J13, J15, J17, G13, G14, G16 og G19

* Lagenes oppgjør for dugnad (til klubben, eller til eget lag) gjøres opp i skjemaene under. Skriv ut og returner til klubben/daglig leder senest rett etter sesongslutt. Det samme gjør du ved salg foretatt av laget. Bruk skjemaene for Vipps, og evt. kontantoversikt.

* Klubben ved daglig leder varsles fortløpende om planlagte/gjennomførte dugnader.

* Regnskapsskjema dugnad-salg.xlsx

* VIPPS Kasseskjema dugnad-salg.xlsx

Kontantoversikt lag.xlsx

Vipps - plakat.docx


Dugnader spillere - G19 / herrer / damer

* Inntil 10 timer pr. spiller pr. sesong.

* Deltagelse ifm kamparrangement.

* Deltagelse på gjennomføring av scoringsklubb.

* Loddsalg Fotballotteriet.

* Salg av Sunndalskortet.

* Instruktører fotballskoler.

* Dømming under Hydro Cup kommer utenom de 10 timene.

* Hovedlagleder har oversikt over oppfylte timer.